Zadziwiająca Rosja

Ceglany gotyk w Kaliningradzie, najbogatsze kolekcje sztuki europejskiej w muzeum Puszkina i Ermitażu, starożytne północne miasta na szlaku "od Waregów do Greków" — tak, to nie wygląda na zwykłe stereotypy na temat Rosji

U większości cudzoziemców Rosja kojarzy się z białokamiennymi cerkwiami, drewnianymi izbami, rosyjskimi dziewczętami w kokosznikach i wszelką inną słowiańską egzotyką. Jednak kultura naszego kraju jest znacznie silniej związana z Zachodem, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka — wystarczy tylko spojrzeć na fortyfikacje w Królewcu (Kaliningradzie, który miejscowi mieszkańcy nazywają czasami Königsberg), lub na skandynawskie znaleziska archeologiczne na terenie grodziska Ruryków, czy na najbogatsze kolekcje sztuki europejskiej w muzeum Puszkina i Ermitażu. Tak, to nie wygląda na zwykłe stereotypy — i to może naprawdę zaskoczyć.

Kaliningrad – "Rosyjski Zachód"

Kaliningrad, byłe wschodnio-pruskie miasto Königsberg, to najbardziej położone na zachód miasto w Rosji. Tu przeplata się kultura europejska i rosyjska, w tym radziecka, a zabytkowa gotycka architektura sąsiaduje z współczesnymi budynkami.

Symbolem miasta jest katedra. Położona w zabytkowej dzielnicy — na wyspie Kneiphof (Knipawa) (mieszkańcy nazywają ją "Wyspą Kanta": tu znajduje się grób honorowego mieszkańca Królewca, filozofa Immanuela Kanta). Katedrę wybudowano w XIV wieku w stylu ceglanego (bałtyckiego) gotyku. Obecnie w katedrze nabożeństwa nie są odprawiane; jest tu muzeum i od czasu do czasu odbywają się koncerty. Bogaty wystrój prawie całkowicie spłonął w czasie II wojny światowej, jednak zachowały się średniowieczne kamienne epitafia i wewnętrzna wieżyczka ze splecionych ostrołuków.

Unikalną architekturę miasta tworzą różne obiekty wojskowe, na przykład, Brama Friedriechsburg, która została zbudowana w XIX wieku i prowadziła do zburzonej twierdzy o tej samej nazwie. W mieście zachowało się wiele kościołów, cerkiew i zborów, co prawda, nie zawsze są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na przykład, w budynku zboru ewangelickiego Świętej Rodziny, zbudowanej na początku XX wieku w stylu neogotyckim, według projektu słynnego architekta Friedricha Heitmanna, teraz znajduje się sala koncertowa obwodowej filharmonii.

W mieście działają unikalne muzea. Na przykład, Muzeum Bursztynu, otwarty w 1969 roku w jednej z byłych fortyfikacji miasta — Wieży Dona nad Bramą Rossgarten. Rzecz w tym, że obok Kaliningradu znajduje się największe (zbadane) złoże bałtyckiego klejnotu. W muzeum wystawione są bursztynowe wyroby, w tym prace artystów wykonane z bursztynu. Również w mieście znajduje się pierwsze w Rosji Muzeum Oceanu Światowego. Jego ekspozycje opowiadają o żegludze morskiej, florze i faunie mórz i oceanów. Tutaj można obejrzeć muzealne łodzie, łódź podwodną, szkielet kaszalota, kolekcję zabytkowych armat i kotwic.

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni jest otwarty dla zwiedzających zabytkowy Ogród Botaniczny, zbiór który zawiera ponad 2500 gatunków roślin. Przez cały rok można spacerować po Parku Centralnym, który był urządzony wg angielskich wzorów i który wcześniej nosił nazwę Luisenwahl i od początku XIX wieku był oficjalną rezydencją pruskiej królewskiej rodziny. Na terenie parku znajduje się zbór, poświęcony pamięci królowej Luizy (obecnie w budynku mieści się Teatr Lalek), a także pomnik Włodzimierza Wysockiego i Barona Münchhausena.

Kaliningrad, byłe wschodnio-pruskie miasto Königsberg, to najbardziej na zachód położone miasto w Rosji. Tu przeplata się europejska i rosyjska kultura, a zabytkowa gotycka architektura sąsiaduje z nowoczesnymi budynkami

Ruś czasów latopisów

Aby na własne oczy zobaczyć miejsca, gdzie tworzone były podstawy państwa rosyjskiego, warto odwiedzić starodawne stolice Północy-Zachodniej części kraju.

Stara Ładoga — pierwsza stolica Rusi, jest częścią szlaku "od Waregów do Greków". Teraz jest to niewielka osada. Tutaj w 862 roku przybył powołany Słowian wariażski (skandynawski) książę Ruryk. Według legendy, pierwszy, drewniany zamek w Ładodze był wzniesiony przez Olega Wieszczącego, tu znajduje się jego grób. Dziś w częściowo odrestaurowanej Staroładożskiej Twierdzy zachowały się fragmenty pochodzące z XII wieku. Inna budowla tego samego czasu — cerkiew Świętego Jerzego, gdzie można zobaczyć malowidła naścienne z XII wieku, i najstarszy na Rusi obraz Świętego Jerzego. Muzeum w wieży na bramą do zamku opowie historię miejsca i zapozna nas z bogatą ekspozycją. W Starej Ładodze odbywają się festiwale rekonstruktorów Średniowiecza.

Nowogród Wielki — władca północnych ziem rosyjskich, jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Rosji. Założone w IX wieku jako rezydencja księcia Ruryka, było najbogatszym miastem handlowym. Miasto mocno ucierpiało w czasie II wojnie światowej, po odbudowie historyczne centrum zamienił się w cichą, przytulną strefę dla turystów. Warto odwiedzić tutejszy Kreml — twierdzę z czerwonej cegły, stojącą na brzegu rzeki Wołchow. Na jego terytorium znajduje się Sobór Sofijski (1045 r.), surowy, prosty z dużymi pięcioma kopułami i otoczony arkadami. Nowogród był ośrodkiem ikonografii, o czym szczegółowo można dowiedzieć się w Muzeum Ikon, w którym jest jedno z najlepszych zbiorów tego typu w Rosji. Wiele cerkwi z XII wieku znajduje się na Podwórzu Jarosławowym (1113 r.), pięknem krajobrazów i zadziwiającymi pomysłami zachwyca Juriew Monaster z Pierynową Pustelnią, znajdujący się w pobliżu Jeziora Ilmień. W pobliżu monasteru działa Muzeum Architektury Drewnianej.

Psków jest nieco młodszy od Nowogrodu, w kronikach wiąże się z okresem panowania Świętej Olgi, księżnej kijowskiej, babci Świętego Władimira, który ochrzcił Ruś. Na miejscu potężnej bojowej twierdzy Kremla znajduje się Troicki Sobór z rzeźbionym ikonostasem, czczonymi ikonami i relikwiami świętych. Miasto słynie z zabytkowych monasterów i świątyń, a o burzliwym życiu miasta opowie muzeum w Pogankinych Izbach. Pod Pskowem są Góry Puszkińskie, obejmujące rodową posiadłość poety Aleksandra Puszkina, Świętogórski Uspienski Monaster z grobem poety i cudownym obrazem Matki Boskiej.

Starodawne rosyjskie miasto Izborsk nosi nazwę "żelazne miasto" — taki przydomek dostało ono za to, że wytrzymało wiele oblężeń i wielokrotnie osłaniało Psków i Nowogród. Zachowało się tu Grodzisko Truworowe i Twierdza Izborska. Miejsce to znane jest pod nazwą Słowienskie Klucze od nazwy prawosławnego sanktuarium, — "kluczami 12 apostołów" u podnóża wzgórza.

Nowogród Wielki — jeden z najstarszych i najpiękniejszych miast w Rosji. Założony w IX wieku jako rezydencja księcia Ruryka, był najbogatszym miastem handlowym

Muzealne skarby Europy i Rosji

W muzeach dwóch stolic Rosji — Moskwy i Petersburga — znajdują się unikalne dzieła europejskiego i sztuki rosyjskiej. Jedną z takich skarbnic słusznie uważana jest Zbrojownia w Moskwie. Muzealne zbiory zawierają przechowywane przez wieki w carskim skarbcu i patriarszej skarbnicy cenne przedmioty, stworzone przez kremlowskich mistrzów lub otrzymane w darze od zagranicznych posłów. To ponad cztery tysiące zabytków sztuki użytkowej Rosji, krajów Wschodu i Europy. Najbardziej znany — to Czapka Monomacha. Zapoznawanie się z rosyjską historią — poczynając od starodawnych czasów do początku XX wieku — można kontynuować w Muzeum Historycznym, który zawiera ponad cztery i pół miliona eksponatów.

Galeria Trietjakowska jest znana na całym świecie. Galeria była założona przez moskiewskiego kupca i mecenasa Pawła Trietjakowa w połowie XIX wieku, dziś posiada ona jedną z największych na świecie kolekcji malarstwa rosyjskiego. Szczególnie bogato przedstawione jest rosyjskie malarstwo drugiej połowy XIX wieku.

Aby zapoznawać publiczność ze sztuką europejską i światową w stolicy w 1912 roku utworzono Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych im. A. S. Puszkina. Każdego roku odwiedza je około miliona osób. Kolekcja liczy sobie 700 tysięcy dzieł z różnych epok, począwszy od okresu starożytnych cywilizacji, a kończąc na początku XXI wieku. Główne zbiory Muzeum reprezentowane są przez obrazy francuskich impresjonistów, dzieła sztuki Starożytnego Egiptu, a także arcydzieła dawnych mistrzów.

Petersburg słynie przede wszystkim, z Ermitażu, który znajduje się w pierwszej dziesiątce największych i najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. Znajduje się ono w pięciu budynkach, ekspozycja prezentowana jest czterystu salach, kolekcja liczy sobie około trzech milionów dzieł sztuki i zabytków kultury światowej. W muzeum przedstawiona jest cała retrospektywa światowej sztuki od czasów prehistorycznych do końca XX wieku. Popularna galeria sztuki "starodawnych mistrzów", Florentczycy Renesansu, Szkoła Bolońska, prace Rubensa i Tiepolo, Poussina i Van Dycka, "mali holendrzy", francuskiego klasycyzmu, rokoko. Szeroko reprezentowane jest szkoła hiszpańska i angielska, perełkami zbiorów są płótna starych mistrzów malarstwa europejskiego: Leonardo da Vinci ("Madonna Benois"), Giorgione ("Judith"), Correggio, Tycjana, Caravaggia, Rembrandta ("Powrót syna marnotrawnego"), Gainsborough.

Inne kulturalne centrum północnej stolicy — to Muzeum Rosyjskie — największe muzeum sztuki rosyjskiej na świecie, założone było w XIX wieku. Mieści się ono w budynkach stanowiących zabytki architektury XVIII-XIX wieku: Michajłowskim, Stroganowskim, w Pałacu Marmurowym, w Zamku Marmurowym i Michajłowskim. Zalążek zbioru stanowiły przedmioty i dzieła sztuki z Pałacu Zimowego, Gatczyńskiego, Aleksandrowskiego, z Ermitażu oraz Akademii Sztuk Pięknych, i kolekcji prywatnych kolekcjonerów. W kolekcji znajduje się około 400 000 eksponatów i obejmuje ona wszystkie okresy historyczne i trendy rozwoju sztuki rosyjskiej od X do XXI wieku.

Galeria była założona przez moskiewskiego kupca i mecenasa Pawła Trietjakowa w połowie XIX wieku, dziś Galeria Trietjakowska posiada jedną z największych na świecie kolekcji malarstwa rosyjskiego

Russia.Travel

Jechać do Rosji!